Agens/analyse

Borrelia burgdorferi IgM og IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Mistanke om disseminert Borrelia-infeksjon, f. eks. nevroborreliose eller Borrelia-artritt.
ME-utredning.
Screeningprøver av asymptomatiske pasienter vil bli avvist.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum eller plasma
Spinalvæske - serum må da tas samtidig.

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi
Nyoppdagede positive prøver sendes videre for verifisering ved nasjonalt referanselaboratorium (Sørlandet sykehus, Kristiansand).

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.