Agens/analyse

Bordetella pertussis

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om atypisk pneumoni

Prøvemateriale/prøvemengde

Nasofarynxsekret
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

UTM transportmedium: Nasofarynxprøver
Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

Real Time PCR

Tolkning

Negativ, positiv eller inkonklusiv

Forventet svartid

1-4 dager

Merknader

Analysen inngår i panelene Luftveisdiagnostikk PCR og Atypisk pneumoni PCR.
Positive prøver er meldepliktig til MSIS.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 for prøvemateriale nasopharynxsekret og nasopharynxaspirat.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 14584 Bordetella pertussis DNA