Agens/analyse

Bocavirus

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet
Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk
Nordlandssykehuset
Tlf 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om luftveisinfeksjon

Prøvemateriale / prøvemengde

Nasofarynxsekret
Nasofarynxaspirat
Bronkialskyllevæske

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

UTM transportmedium: Nasofarynxprøver
Steril universalcontainer: Bronkialskyllevæske

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Analysemetode

PCR

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv

Forventet svartid

1-4 dager

Merknader

Settes opp i panel sammen med:
Influensavirus A og B
RS-virus
Adenovirus
Enterovirus
Parainfluensavirus 1, 2, 3 og 4
Metapneumovirus
Rhinovirus
Coronavirus