Agens/analyse

Dyrkning av mikrober

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon.
Klinisk problemstillinger viktig å oppgi med tanke på spesialundersøkelser.

Prøvemateriale / prøvemengde

Vevsbiter, biopsier

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Sterilt glass. Eventuelt. kan1 - 2 ml steriltsaltvann tilsettes.
Det er viktig at prøvematerialet ikke kontamineres av mikrober fra hud.
Dersom prøven skal transporteres "dyttes" prøve- materialet ned i Amies transportmedium m.kull
Beinvevsbiter bør ikke være større enn 1 cm i diameter pga forbehandling av prøven før analysering

Analysemetode

Dyrkning aerobt og anaerobt

Forventet svartid

2 - 10 dager (mandag -lørdag)

Merknader

Pga ulike analysemetodikker, er det viktig å opplyse om klinisk problemstilling f.eks prøvetakning i forbindelse med proteserevisjon,sterilkontroll av bein til beinbank.