Agens/analyse

Aerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Urinveisinfeksjon, signifikant bakteriuri

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Midtstrømsprøve tas minimum 2 timer etter siste vannlating.
Hos kvinner holdes kjønnsleppene til siden, hos menn trekkes forhuden tilbake.
Hos sengeliggende/inkontinente pasienter utføres vaskeprosedyre før prøvetaking.

Urin på sterilt glass uten tilsetning er holdbar 2 timer i romtemperatur og 24 timer i kjøleskap.
Ved transport utover dette skal borsyreglass brukes.
Borsyreglass må fylles med urin til markert nivå og er da holdbar i 2 døgn.
Ved lengre transporttid bør transportagar brukes.
Prøve fra permanent kateter dyrkes kun i spesielle tilfeller for eksempel ved mistanke om pyelonefritt, urosepsis, ved planlagte urologiske inngrep og hos immunsupprimerte pasienter.
Prøve fra permanent kateter tas med sprøyte etter kateterskifte og avstenging av kateteret 1/2 - 1 time, prøvetakingsstedet desinfiseres før prøvetaking.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Analyseresultat må vurderes ut fra bakteriefunn, bakteriemengde, klinikk, prøvetaking og pasientens alder og kjønn.

Forventet svartid

1 - 3 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Det er viktig å opplyse om klinisk problemstilling, eventuell antibiotikabehandling og prøvetakingsmetode: midtstrømsprøve, engangskateter, cystoskopi, blærepunksjon, poseprøve, permanent kateter.
Prøver fra gravide screenes rutinemessig på GBS (gruppe B streptokokker).