Agens/analyse

Adenovirus og Rotavirus

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Diare hos barn < 2år. Diare hos eldre i institusjon. Diare hos immunsvekkede pasienter

Prøvemateriale / prøvemengde

Fæces

Prøvetakning/prøvebehandling/forsendelse

Fæces uten tilsetning, 1-5 ml

Analysemetode

Immunkromatografisk hurtigtest

Forventet svartid

1 dag (mandag - fredag)

Merknader

Begge analysene utføres samtidig. Prøve bør tas tidligi sykdomsforløpet