Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom pasienten behandles med rasburikase, tas prøven på forhåndsnedkjølte Li-heparinrør, settes på is og kjølesentrifugeres. Plasma oppbevares på is inntil analysering. Holdbar 4 timer etter prøvetaking.

Link