Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Først og fremst ved diagnostikk av jernmangel hos individer med samtidig akutt-fase reaksjon/ inflammasjon. Spesielt nyttig til å påvise funksjonell jernmangel ved kronisk sykdom. Synes også å være nyttig som en tidlig markør for påvisning av en begynnende jernmangel der erytropoiesen foregår med suboptimal jerntilgang.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 12.01.15 – 04.05.17.

4 % (ved 0,6 mg/L)
4 % (ved 1,4 mg/L)

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager

Referanseområde

0,83-1,76 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU28336 Transferrinreseptor mg/L

Merknader

Heparinplasma kan også brukes