Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

I følge produsent: 8 t i romtemperatur, 48 t i kjøleskap.

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

11 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom S-testosteron rekvireres blir S-SHBG også automatisk analysert. Deretter beregnes testosteron index som gis ut til rekvirent.

Link