Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten, tlf 76 06 01 45

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

< 72 t

Analysemetode

Lysspredning, Fluorescens

VKa (analytisk variasjon)

< 6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser