Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

7 % > 0,5 ng/mL 13% < 0,5 ng/mL

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link