Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

8 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Prolaktinverdier > 1000 mIE/L vil undersøkes for tilstedeværelse av makroprolaktin (PEG-felling)

Link