Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

I romtemperatur: 20 timer.
I kjøleskap: 7 dager.

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

≤0,1 nmol/L : 12%
4 nmol/L: 3,5%

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For kvinner anføres siste menstruasjons første dag. EDTA-plasma og Heparinplasma kan også benyttes.

Link