Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Tørrkjemi
Laboratoriet, Vesterålen: Direkte ioneselektiv elektrode

VKa (analytisk variasjon)

4 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi timer siden siste dose

Link