Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Heparinisert blodgassprøyte min 0,5 mL Heparinisert kapillærrør 125 µL

Prøvebehandling

Vendes godt etter prøvetaking og før analysering.

Holdbarhet

20 min i romtemperatur

Analysemetode

Ampereometri

VKa (analytisk variasjon)

< 3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser