Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum fra glass uten gel.
Glasset forvarmes til 37° før prøvetaking. Blodet må koagulere og serum skilles fra blodlegemene ved 37ºC. Det er svært viktig at varmekjeden ikke brytes. Serum avpipetteres og settes i kjølskap.

Analysemetode

Manuell,visuell metode

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager