Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

10 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Anbefalte prøvetakingstidspunkter 0800 og 2000. Angi om det er suppresjonstest.

Dersom det rekvireres kortisol i serum kl. 19-20 fra allmenlegekontor og prøven ønskes tatt på Nordlandssykehuset, må S-kortisol i serum rekvireres elektronisk og ønsket prøvetakingstidspunkt (kl. 19-20) og prøvetakingssted (Nordlandssykehuset Bodø) må legges inn som en merknad på rekvisisjonen.

Link