Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

0,5mL serum og 0,5mL spinalvæske(CSV), tatt samme dag

Holdbarhet

Fryses

Analysemetode

Gelelektroforese

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

IgG-indeks for spinalvæske gis ut sammen med
resultatet: sp-IgG-indeks = (sp-IgG / s-IgG) (sp-albumin / s-albumin)