Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum på uåpnet gelrør Heparinisert blodgassprøyte min 0,5 mL Heparinisert kapillærrør 125 µL

Prøvebehandling

Serum: Sentrifugeres innen en time.
Fullblodsprøver: vendes godt etter prøvetaking og før analysering.

Holdbarhet

Serum: sendes uten forsinkelse da pH-endringer gjør beregning av Ionisert Kalsium usikker. Ved pH <7,2 og > 7,6 gis ikke Ionisert Kalsium i serum ut.
Heparinisert fullblod: 20 min i romtemperatur

Analysemetode

Potensiometri, ioneselektiv elektrode

VKa (analytisk variasjon)

< 3 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

I serum korrigeres resultatet til pH 7,4 I heparinisert fullblod gis resultatet ut ved aktuell pH