Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

4 t

Analysemetode

Lysspredning

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser