Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking. Plasma avpipetteres 1/2- 1 cm over cellelaget og overføres til sendeglass. Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

2 timer ved romtemperatur 24 timer ved kjøletemperatur
30 dager ved -20oC

Analysemetode

Kromogen

VKa (analytisk variasjon)

9 %

Analyseringsintervall / hyppighet

1 gang pr. uke eller etter avtale med laboratoriet

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Prøven tas 3-4 timer etter injeksjon av lavmolekylært heparin.