Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvemateriale / prøvemengde

1 mL EDTA-fullblod, evt. 10 mikroliter i kapillærprøve til HPLC-metoden.

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap, 5 dager i romtemperatur.

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Væskekromatografi (HPLC)
Laboratoriet, Lofoten: Turbidimetrisk immunologisk metode (Roche Tina-quant)
Laboratoriet, Vesterålen: Turbidimetrisk immunologisk metode (Roche Tina-quant)

VKa (analytisk variasjon)

< 2 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

Inntil 3 virkedager etter mottatt prøve.

Referanseområde

4,0 - 6,0 %

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU29296

Merknader

Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon de siste 2 – 3 månedene.
Ved mistanke om hemoglobinopati som kan interferere med analysesvaret (på HPLC-metoden, TOSOH G8) analyseres prøven med annen immunologisk metode (DCA Vantage).