Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om hemolytisk tilstand. Differensialdiagnostikk ved anemi, ikterus og aktive prosesser.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 02.01.15 – 10.05.17.
4% (ved 0,8 g/L)
5% (ved 1,2 g/L)

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0-t.o.m 49 år: 0,4-1,9 g/L
50 år ->: 0,5-2,1 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19788 Haptoglobin g/L