Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

11 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Nyttig å rekvirere ved behandling med liotyronin (syntetisk T3). Ellers sjeldent hensiktsmessig å bestille spesifikt. Analyseres automatisk ved bestemte kombinasjoner av FT4 og TSH eller etterrekvireres av lege i medisinsk biokjemi når dette vurderes som relevant.

Link