Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

9 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For fertile kvinner anføres siste menstruasjons første dag

Link