Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45

Indikasjon

Mistanke om folatmangel.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens.

Lofoten og Vesterålen: Cobas 6000 (Roche)
Bodø: Advia Centaur (Siemens)

VKa (analytisk variasjon)

15 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Bodø:
0 - 1 år: > 15 nmol/L
> 1 år: > 7,0 nmol/L

Lofoten og Vesterålen:
0 - 1 år: > 15 nmol/L
> 1 år: > 6,0 nmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom pasienten bruker biotintilskudd kan man se falskt for høye resultater. Dersom slik interaksjon mistenkes bør man ta ny prøve etter seponering av biotin.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU02070