Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Gjelder prøver analysert i Bodø:
Fra og med 28. august 2018 har det blitt benyttet et nytt lotnummer på reagenser til analyse av CK (Kreatinkinase total). Dette har medført at pasientprøvene får lavere CK resultater enn tidligere. Ved CK verdier mellom 100 og 150 U/L er forskjellen rundt -20 %, mens ved verdier rundt 715 U/L er den ca. -10%. Vår leverandør har informert om at vi får nye CK-reagenser i løpet av noen dager. Når de nye reagensene er kontrollert og tatt i bruk kommer vi ut med mer informasjon.