Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

30 t

Analysemetode

Fluorescens

VKa (analytisk variasjon)

< 2 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser