Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

9 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 5 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19719