Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Lysbeskyttes

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Tørrkjemi

VKa (analytisk variasjon)

5 % > 10 µmol/L
29 % < 10 µmol/L

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link