Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Sentrifugeres straks i 15 min

Holdbarhet

1 time ved heparinbehandling 3 timer uten heparinbehandling Egner seg ikke til innsendt prøve

Analysemetode

Clot-basert

VKa (analytisk variasjon)

5 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser