Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking. Plasma avpipeteres 1/2- 1 cm over cellelaget og fordeles. Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

24 timer i romtemperatur 14 dager ved - 20oC 3 år ved -70oC

Analysemetode

Clot-basert. NLSH gir ut normalisert ratio

VKa (analytisk variasjon)

Kontakt fagansvarlig

Analyseringsintervall / hyppighet

1 gang pr. uke

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Svaret utgis som Normalisert Ratio