Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Citratplasma 1mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking. Plasma avpipeteres 1/2- 1 cm over cellelaget og overføres til sendeglass. Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

8 timer i romtemperatur 48 timer i kjøletemperatur 30 dager ved - 20oC

Analysemetode

Kromogen

VKa (analytisk variasjon)

11 %

Analyseringsintervall / hyppighet

1 gang pr. uke

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Antitrombin aktiviteten måles med en FII basert metode. Dabigatran (FIIa‐hemmere) kan derfor interferere og gi et falskt forhøyet eller et falskt normalt svar. Rivaroksaban og Apixaban (FXa hemmere) interfererer ikke i denne analysen av antitrombin aktivitet.