Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

10 % >100 KU/L 18% < 100 KU/L

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparin - og EDTA - plasma kan benyttes

Link