Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Heparinplasma 0,5 mL

Prøvebehandling

Tas på Na- eller Li- heparinrør. Settes på is og kjølesentrifugeres. Prøven tas fastende.

Holdbarhet

3 timer på kjølelager 1 dag frosset

Analysemetode

Tørrkjemi

VKa (analytisk variasjon)

11 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link