Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 1 mL

Prøvebehandling

Serum oppbevares 1 mnd. for evt. etterrekvirering. Tester som ønskes i tillegg til det som står på vårt analyserepertoar føyes til på rekvisisjonen og videresendes av oss til aktuelt laboratorium. Analyserepertoaret finnes på rekvisisjonsskjemaet.

Se også Allergenspesifikke IgE-analyser og Total IgE.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av uvanlig mange allergener må man påberegne ekstra prøvevolum.

Link