Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Ved mistanke om allergi mot inhalasjonsallergen eller matvareallergen av ukjent type. Panelene omfatter de vanligste allergenene.

Inhalasjonspanel: Bjørk, timotei, burot, katt, hund, Cladosporum (muggsopp) og D. pteronyssinus (midd)

Matvarepanel: Eggehvite, melk, fisk (torsk), hvete, soyabønne, peanøtt, hasselnøtt, erter

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 1 mL

Prøvebehandling

Serum oppbevares 1 mnd. for evt. etterrekvirering. Tester som ønskes i tillegg til det som står på vårt analyserepertoar føyes til på rekvisisjonen og videresendes av oss til aktuelt laboratorium. Analyserepertoaret finnes på rekvisisjonsskjemaet.

Se også Allergenspesifikke IgE-analyser og Total IgE.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Referanseområde

< 0,10 x10E3 IU/L

Ved positiv test vil analyse av spesifikke IgE mot de aktuelle allergener rekvireres automatisk.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

Inhalasjonspanel, Ip8: NPU57340
Matvarepanel, Fp5: NPU57688

Merknader

Ved rekvirering av uvanlig mange allergener må man påberegne ekstra prøvevolum.

Link