Analysen utføres ved

Oslo universitetssykehus, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Link