Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Urin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin, morgenurin eller en tilfeldig urinprøve.

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

%

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Merknader

Dette er et beregnet resultat basert på måling av albumin og kreatinin i urin

Link