Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Samleurin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For nøyaktig beregning av døgnutskillelse må korrekt samlemengde og samletid anføres (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt ). Eventuelt kan en samle urin i et mindre antall timer enn et døgn når samletid anføres korrekt.

Link