Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Diagnostikk og behandlingskontroll ved primær leverkreft (HCC). Sammen med beta-hCG for diagnostikk, stadieinndeling, prognostisering og behandlingskontroll ved testikkelkreft, samt for diagnostikk og behandlingskontroll ved embryonale svulster i ovariet.

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

6 % >10 ng/mL 11 % < 10 ng/mL

Analyseringsintervall / hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 1 år: Referanseområde ikke tilgjengelig
> 1 år: < 10 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19766