Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

EDTA-plasma 0,5 mL

Prøvebehandling

Prøven tas på is, kjølesentrifugeres innen 30 min, avpipetteres og fryses. Sendes frosset..

Holdbarhet

30 dager -20 oC Til enhver tid oppbevares < 4 oC

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

13 %

Analyseringsintervall / hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link