Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/0,5 ml

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap, 1 år i -20 grader fryser.

Analysemetode

Immunoassay (Siemens Immulite 2000); Siemens Tyreoidea Stimulerende antistoff (TSI)

Tolkning

TRAS (antistoffer mot TSH-reseptoren) er ofte stimuleriende og kan da gi hyperthyreose (Graves sykdom). Denne metoden påviser ikke blokkerende TRAS.

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Negativ <0,1 IU/L Grenseverdi 0,1 - 0,55 IU/L Positiv >0,55 IU/L