Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale / prøvemengde

Serum / 0,3 ml

Analysemetode

ELISA

Tolkning

IgM revmatoid faktor sees hyppigst ved revmatoid artritt.

Analyseringsintervall / hyppighet

3-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ <6 Positiv >6