Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/ 0,3 ml

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Anti-mitokondrier (M2) antistoffer sees hos de fleste pasienter med primær biliær kirrhose. I lave titer finnes de også ved en del andre sykdommer.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ <20 IU/ml Grenseverdi 20-25 IU/ml Positiv >25 IU/ml