Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum/ 0,3 ml

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Anti-intrisik faktor antistoffer sees nesten utelukkende ved pernisiøs anemi, men sees bare hos ca halvparten av pasientene.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ <20 IU/ml Moderat positiv 20-30 IU/ml Sterk positiv >30 IU/ml