Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / 0,3 ml

Analysemetode

ELISA

Tolkning

Anti-Factin antistoffet (tidligere anti-glatt muskulatur) sees hyppigst hos pasientene med autoimmun hepatitt, men kan også sees ved hepatitt C og i lave titre ved en del andre sykdommer.

Analyseringsintervall/hyppighet

Ukentlig

Referanseområde

Negativ <20 IU/ml Svak positiv 20-30 IU/ml Moderat til sterk positiv >30 IU/ml