Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet,Bodø tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum / 0,3 ml

Analysemetode

Chemiluminescence immunoassay (CLIA)

Tolkning

Antistoffer mot CCP(Cyclisk Citrullinert peptid) har høy spesifisitet (>90%) for revmatoid artritt (RA). Sensitiviteten er noe lavere (ca 70%).
Antistoffene kan opptre flere år før klinisk debut av RA.
Generelt har CCP-antistoffer en høyere klinisk spesifisitet og sensitivitet for RA enn Reumatoid faktor(RF)

Analyseringsintervall/hyppighet

3-4 dager i uka

Referanseområde

Negativ < 5.3 U/mL Positiv ≥ 5.3 U/mL

Merknader

Ny metode fra 27.01.2016