Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Klinikksjef Terje Haug, 400 48 970.  
Webredaktør: Børre Arntzen, 907 11 240.