Aktuelt:

 • Akkreditering

  Logo akkreditering

  Diagnostisk klinikk er siden 28.04.2015 akkreditert etter NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse for fagområdene Immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank) og Medisinsk mikrobiologi.

 • CCP3 IgG antistoff - Nytt referanseområde

  Fra 15.10.18 endrer Laboratoriemedisinsk avdeling, Sentrallaboratoriet, Immunologisk seksjon, referanseområdet for analysen anti-CCP, slik at det er i samsvar med ACR/EULAR kriterier (1). Det er ingen endringer i analysemetoden.

 • Revmatoid faktor (RF) IgM -nytt referanseområde

  Fra 13.06.18 endrer Laboratoriemedisinsk avdeling, Sentrallaboratoriet, Immunologisk seksjon referanseområdet for analysen Revmatoid faktor (RF) IgM slik at det er i samsvar med ACR/EULAR kriterier (1). Det er ingen endringer i analysemetoden.

 • Oppfølging av legekontor

  Diagnostisk klinikk ved Nordlandssykehuset starter et systematisk arbeid med oppfølging av legekontor som sender prøver til Laboratoriemedisinsk avdeling og Patologiavdelingen.

Copyright © Nordlandssykehuset HF 2016
Ansvarlig redaktør: Konstituert klinikksjef Lill Angelsen, 481 12 932.  
Webredaktør: Børre Arntzen, 907 11 240.